SUMMER GYMNASTICS CAMP


Medzinárodné letné sústredenie modernej gymnastiky 2022


Bardejov - Svidník

KMG LASER-DELTA

Denné sústredenie Bardejov

Klub modernej gymnastiky Laser-Delta Bardejov v spolupráci so Základnou školou s materskou školou Pod Papierňou 16/A, za podpory Mesta Bardejov, organizuje letné športové gymnastické sústredenie pod vedením profesionálných trénerov, rozhodcov, baletných choreografov zo Slovenska ale aj zo zahraničia.

ZŠ Pod Papierňou

Vhodné pre gymnastky rok narodenia 2015 a mladšie (prípadne podľa dohody s trénerom)

Plagát mini gymnastics camp 2022 Bardejov

Prihlášku odošlite na kmglaser@zoznam.sk

Trénerská zostava

Anastasia Sakal

Majsterka športu Ukrajiny v modernej gymnastike, rozhodkyňa a hlavná trénerka KMG Laser Bardejov

Sára Müllerová

Bývalá reprezentantka SR v modernej gymnastike, trénerka KMG Laser Bardejov

Karin Müllerová

Bývalá gymnastka KMG Laser-Delta Bardejov, pomocná trénerka KMG Laser Bardejov

Tajný hosť

baletná choreografka

KMG LASER-DELTA

Denné sústredenie Svidník

Klub modernej gymnastiky Laser-Delta Bardejov v spolupráci so Základnou školou Ulica 8. mája 640/39, Svidník, za podpory Mesta Svidník, organizuje letné športové gymnastické sústredenie pod vedením profesionalných trénerov, rozhodcov, baletných choreografov zo Slovenska ale aj zo zahraničia.

ZŠ Ulica 8. mája 640/39, Svidník

Vhodné pre gymnastky rok narodenia 2015 a mladšie (prípadne podľa dohody s trénerom)

Plagát mini gymnastics camp 2022 Svidník

Prihlášku odošlite na kmglaser@zoznam.sk

Trénerská zostava

Olena Lapytská

Majsterka športu Ukrajiny v modernej gymnastike, rozhodkyňa a hlavná trénerka KMG Laser Svidník

Bianka Reindlová

Bývalá moderná gymnastka KMG Laser-Delta Bardejov, pomocná trénerka KMG Laser Svidník

Tajný hosť

baletná choreografka

KMG LASER-DELTA

Pobytové sústredenie Bardejov

Klub modernej gymnastiky Laser-Delta Bardejov v spolupráci so Základnou školou s materskou školou Pod Papierňou 16/A, za podpory Mesta Bardejov, organizuje letné športové gymnastické sústredenie pod vedením profesionalných trénerov, rozhodcov, baletných choreografov zo Slovenska ale aj zo zahraničia.

ZŠ Pod Papierňou

Vhodné pre gymnastky rok narodenia 2014 a staršie ( prípadne podľa dohody s trénerom)

Plagát summer gymnastics camp 2022

Prihlášku odošlite na kmglaser@zoznam.sk

Trénerská zostava

Anastasia Sakal

Majsterka športu Ukrajiny v modernej gymnastike, rozhodkyňa a hlavná trénerka KMG Laser Bardejov

Sára Müllerová

Bývalá reprezentantka SR v modernej gymnastike, trénerka KMG Laser Bardejov

Olena Lapytská

Majsterka športu Ukrajiny v modernej gymnastike, rozhodkyňa a hlavná trénerka KMG Laser Svidník

Bianka Reindlová

Bývalá moderná gymnastka KMG Laser-Delta Bardejov, pomocná trénerka KMG Laser Svidník

Karin Müllerová

Bývalá gymnastka KMG Laser-Delta Bardejov, pomocná trénerka KMG Laser Bardejov

Tajný hosť

baletná choreografka

Program

SÚSTREDENIE DENNÉ

Nástup na sústredenie: 25.7.2022 (Pondelok) od 7.30 do 8.00 hod

Začiatok sústredenia: 25.7.2022

Ukončenie sústredenia: 30.7.2022

Tréningové dni: pondelok - piatok

Vystúpenie pre verejnosť: 30.7.2022 (sobota) čas sa upresní neskôrČasový harmonogram

08:00 - 08:15 - ranný beh, rozcvička

08:15 - 09:00 - desiata

09:00 - 12:00 - I. tréning + choreografia - balet

12:00 - 15:00 - obed, oddych, spoločné hry, olovrant

15:00 - 17:00 - II. tréningVystúpenie pre verejnosť

V sobotu dňa 30.07.2022 sa uskutoční vystúpenie absolventiek sústredenia. Na záver vystúpenia sa im odovzdajú certifikáty a darčeky.Náplň sústredenia

Rozcvička

Strečing

Choreografia- balet

Celková telesná príprava

Série tanečných krokov

Obtiažnosť s náčiním

Skoky, rovnováhy, obraty

Akrobacie, Psychologická príprava

SÚSTREDENIE POBYTOVÉ

Nástup na sústredenie: 31.7.2022 (Nedeľa) od 16:00 do 17:00 hod

Začiatok sústredenia: 1.8.2022

Ukončenie sústredenia: 13.8.2022

Tréningové dni: pondelok - sobota

Oddychový deň: 7.8.2022 (nedeľa), spoločný program od 8:00 do 13:00 h, návšteva rodičov od 13:00 do 18:00 h

Vystúpenie pre verejnosť: 13.8.2022 (sobota) čas sa upresní neskôr

Miss Gymnastics 2022Časový harmonogram

07:30 - 08:00 - budíček, ranná hygiena

08:00 - 08:15 - ranný beh, rozcvička

08:15 - 09:00 - raňajky

09:00 - 12:00 - I. tréning

12:00 - 15:00 - obed, oddych, olovrant l.

15:00 - 16:30 - choreografia - balet

16:30 - 17:00 - olovrant II.

17:00 - 19:00 - II. tréning

19:00 - 19:30 - večera

19:30 - 20:00 - večerná hygiena

20:00 - 22:00 - spoločné aktivity, telefonáty s rodičmi

22:00 - večierkaVerejná show - Miss Gymnastics 2022

V sobotu dňa 13.08.2022 sa uskutoční súťaž gymnastiek. Každá gymnastka obdrží 2 vstupenky zdarma.

Vstupné: 3 € (cena zahŕňa aj občerstvenie, vstupenky je potrebné zakúpiť týždeň vopred)Náplň sústredenia

Rozcvička

Strečing

Choreografia- baletná príprava

Celková telesná príprava

Špeciálna telesná príprava

Prvky obtiažnosti

Série tanečných krokov

Obtiažnosť s náčiním

Skoky, rovnováhy, obraty

Regeneračné opatrenia, samostatné tréningy

Teoretická príprava

Dynamické prvky s obratmi

Akrobacie, Psychologická príprava

Cena

SÚSTREDENIE DENNÉ BARDEJOV alebo SVIDNÍK

Cena: 150 €Tréningy a ostatné poplatky - 90 € (bez ohľadu na počet absolvovaných hodín sústredenia). Cena zahŕňa 5 hodinové tréningy 5 dní sústredenia, starostlivosť o vaše dieťa mimo tréningových hodín, zdravotnícky dohľad, pitný režim, pamätný darček s lógom klubu, sobotňajšiu generálnu skúšku vystúpenia, certifikát, účasť na záverečnom vystúpení.


Strava - 60 € (zahŕňa desiatu, obed, olovrant)


Storno poplatky

7 dní pred začiatkom sústredenia - 50 %

(v prípade zabezpečenia náhradníčky sa storno poplatok neúčtuje)

3 dní pred začiatkom sústredenia - 100 %

(v prípade zabezpečenia náhradníčky sa storno poplatok neúčtuje)

SÚSTREDENIE POBYTOVÉ BARDEJOV

Cena: od 350 €Tréningy a ostatné poplatky - 140 € (bez ohľadu na počet absolvovaných hodín sústredenia). Cena zahŕňa 6,5 hodinové tréningy 11dní sústredenia, prenájom telocvične, celodenná starostlivosť o vaše dieťa, zdravotnícky dohľad, pitný režim, pamätný darček s logom klubu, sobotňajšiu generálnu skúšku vystúpenia, certifikát, ceny a účasť na súťaži Miss gymnastics 2022 + 2 lístky na verejnú show.
- pre porovnanie rok predtým 160 €, znížili sme cenu o 20 €


Strava - 14 dní x 15 € / deň = 210 €
(Plná penzia - zahŕňa raňajky 2,50 €, obed 5,00 €, 2x olovrant 3,50 €, večeru 4,00 €)
- pre porovnanie rok predtým strava 14 dní x 10 € / deň = 140 €


Ubytovanie škôlka:
- žiaci ZŠ s MŠ Pod papierňou 16/A - zdarma
- žiaci CVČ pri ZŠ s MŠ Pod papierňou 16/A - 3 € / noc
- žiaci z iných ZŠ a MŠ - 5 € / noc


Storno poplatky

7 dní pred začiatkom sústredenia - 50%

(v prípade zabezpečenia náhradníčky sa storno poplatok neúčtuje)

3 dní pred začiatkom sústredenia - 100%

(v prípade zabezpečenia náhradníčky sa storno poplatok neúčtuje)

Dokumenty

Potrebné dokumenty

- Kópiu kartičky poistenca (odovzdať pri nástupe)

- Potvrdenie praktického alebo športového lekára, kde bude uvedené, že dieťa sa môže venovať gymnastickým športom (v prípade, že nie je členom KMG Laser, alebo neodovzdal potvrdenie počas šk. roka) - ODOVZDÁVA SA ORIGINÁL

- Poistenie na nehody/úrazy/smrť (kópiu asistenčnej kartičky odovzdať pri nástupe)

- Ustanovenie – podpísané zákonným zástupcom – ODOVZDÁVA SA ORIGINÁL PRI NÁSTUPE

- Prihláška na sústredenie – odoslať do 20.7.2022 mailom na: kmglaser@zoznam.sk. Pri nástupe na sústredenie sa ODOVZDÁVA ORIGINÁLTlačivá na stiahnutie

Registrácia

Prihlášku odošlite na kmglaser@zoznam.sk

Galéria

Pozrite si galérie z predošlých ročníkov Summer Gymnastics Camp a Miss Gymnastics.

Summer Gymnastics Camp 2021

Summer Gymnastics Camp 2020

Summer Gymnastics Camp 2019

Summer Gymnastics Camp 2018

Summer Gymnastics Camp 2017

Kontakty

Organizátor sústredenia:

Klub modernej gymnastiky Laser-Delta Bardejov – Občianske združenie

Stöcklová 14, 085 01 Bardejov, SLOVAKIA

IČO:45793280

DIČ: 2120158425


email: kmglaser@zoznam.sk

web: www.rgclub-laser.com

facebook: facebook.com/bardejovskegymnastky

Sponzori

Bardejov

Mesto Bardejov